Park

Waar eens het veenmoeras het landschap sierde, werd vroeger het veen als grondstof voor turf uitgegraven. de uitgestoken stukken veen werden te drogen gelegd op de langgerekte akkers die ook voor de afvoer van de gedroogde turven werden gebruikt.
Deze legakkers bleven uiteindelijk over in de uitgegraven plassen, die wij als de Vinkeveense plassen kennen.
Na het turfsteken kwam een andere activiteit tot ontplooiing, de recreatie.
Proosdij bestaat uit enkele lange en fraai gelegen legakkers, waar het prima recreƫren is.